werkwijze 830 285Bij zowel coaching als therapie gaat het om kortdurende, oplossingsgerichte trajecten.
Als integratief therapeut kijk ik naar het kind als geheel. Het familiesysteem, de omgeving, gevoelens, gedachten en lichamelijke aspecten hebben allemaal invloed op de ontwikkeling en het gedrag van het kind.


Therapie op maat


Elk kind is uniek, elk probleem is weer anders. Ieder kind vraagt om een andere benadering. Omdat ik gebruik maak van verschillende verklaringsmodellen en werkvormen heb ik de mogelijkheid om aan te sluiten bij de behoefte van ieder kind.
Een traject begint met een intakegesprek met de opvoeders. Daarbij kan het kind afhankelijk van leeftijd en situatie, wel of niet aanwezig zijn.

Daarna volgen er sessies met het kind, dat kan variëren van zes tot vijftien sessies al naar gelang de problematiek. Door middel van spel, muziek, gesprekken, ontspannings- en ademhalingstechnieken en andere creatieve werkvormen werken we aan de groei en het in beweging zetten van het kind. Daarbij maak ik gebruik van de talenten en kwaliteiten van het kind. Die spelen een grote rol in het therapeutische proces.

Daarnaast is er een tussenevaluatie en een eindevaluatie met de opvoeders. Hierbij vind ik het belangrijk dat beiden aanwezig zijn. Voor het slagen van het traject is het van belang dat de neuzen dezelfde kant op staan.

Joke op 't Land
tel. 06 1655 2816
info@keusineigenstappen.nl

Praktijkadres:
Duivenlaan 18, 3721RE Bilthoven
KvK 60138742

tree